Kostel Panny MarieKostel byl vystavěn v pozdně gotickém stylu v letech 1468 až 1494. Má tři lodě o délce 109 a šířce 40 metrů. Dominantou kostela jsou dvě měděné kopule na 99 metrů vysokých věžích.

Za druhé světové sálky byl kostel poničen a jeho obnova trvala až do roku 1994.

U hlavního vchodu je umístěn honosný barokní náhrobek císaře Ludvika IV. Bavora.

Kostel najdete na centrálním náměstí Hauptmarkt. Původně měl být kostel určen pro přechovávání říšských korunovačních klenotů. Původně byl kostel katolický, po reformaci luteránský a od 19. Století opět katolický.

Na štítě kostela je norimberský orloj (Männleinlaufen). Orloj se rozezní každé poledne formou troubení trubačů. Poté se objeví se sedm kurfiřtů (volitelé císaře), kteří třikrát obejdou císaře. Jdou v pořadí: tři církevní knížata arcibiskupové mohučský, kolínský a trevírský, čtvrtý v pořadí s královskou korunou český král a pak falckrabě rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský.

Orloj byl postaven jako připomínka Zlaté buly Karla IV. (1356). Ta ukládá povinnost, aby každý nově zvolený římský král svolal říšský sněm do Norimberka. Orloj sestavil v roce 1509 hodinář Jörg Heuss a figury na orloji vyryl mědikovec Sebastian Lindenast st.